Årsmöte

Datum/Tid
2021-03-30 kl 20:00 - 21:00

Plats


I år genomför vi vårt årsmöte via Zoom. Inbjudan med länk har skickats till alla medlemmar. Anslut i god tid och använd gärna headset och kamera!

För att årsmötet ska vara giltigt så måste 1/3 av medlemmarna närvara! Så KOMSI KOMSI <3<3
Och dessutom så ska man, enligt stadgarna, ha betalat medlemsavgiften för vårterminen för att få rösträtt på årsmötet. Så ni som inte betalat, snälla betala den snarast. Inbetalning av avgift för VT21 kommer att räknas som tillgodohavande för avgiften HT21 (eller om man slutar i GASO så får man naturligtvis tillbaka avgiften) eftersom vi ju inte har någon verksamhet igång för tillfället.

Info från valberedningen:
Valberedningen har fått in intresseanmälningar för nya styrelsemedlemmar och är glada att se att många vill vara med och utveckla vår orkester! Än är det inte för sent om du också vill kandidera till styrelsen. Kontakta Annika eller Astrid i valberedningen om du vill prata mer, eller nominera dig själv på årsmötet om du vill sitta i styrelsen!

Dagordningen ser preliminärt ut enligt följande:

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behöriga utlysande
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare
 5. Val av två justerare
 6. Fastställande av dagordning
 7. Verksamhetsberättelse
 8. Revisionsberättelse
 9. Ansvarsfrihet för avgående styrelse
 10. Val av ny styrelse (4 eller fler medlemmar)
 11. Val av två revisorer
 12. Val av minst två valberedare
 13. Val av dirigent
 14. Fastställande av medlemsavgift
 15. Övrigt
 16. Mötets avslutande