Föreningsinformation

Medlemskap

Medlemskapet gäller halvårsvis (per termin). Efter avklarad provspelning är du antagen som medlem.

GASO är en medlemsorkester som är knuten till Göta studentkår, drivs som en ideell förening och finansieras till största delen av medlemmarna själva. Avgiften är:

  • 420 SEK/termin för studerande och arbetssökande
  • 570 SEK/termin för övriga

Avgiften betalas in till Göteborgs Akademiska Symfoniorkesters Plusgiro, kontonummer 644 444 3-3.
Ange ditt namn och vilken termin avgiften avser.
Avgiften kan också betalas kontant till vår kassör (Ulrik) vid reptillfälle.

Det är viktigt att du betalar din terminsavgift så snart som möjligt efter att terminen har startat, men senast en månad efter terminstart. Blir du medlem senare under terminen ska avgiften betalas senast en månad efter att du blivit medlem.
Du kan se om din medlemsavgift har kommit in på vårt konto på sidan Min Profil.

Om du slutar i orkestern ska du dels meddela din stämledare och dels skicka ett mejl till besattningsansvarig@gaso.se. Om du behöver vara ledig från orkestern under en begränsad period kan du vara tjänstledig. För detta ska du ha goda skäl, till exempel föräldraledighet eller studier på annan ort. Det är styrelsen som godkänner eventuell tjänstledighet. Tjänstledighet meddelas inför varje ny termin, så att vi vet hur aktuell besättning ser ut. Som regel beviljas upp till två terminers tjänstledighet i följd.

Om du slutar i orkestern kan du välja att vara kvar som passiv medlem, vilket innebär att du fortsätter få de mejl som skickas ut till hela orkestern.

Styrelsen

Alla i styrelsen kan nås på sändlistan styrelsen@gaso.se.

E-post

GASO har följande sändlistor och funktionella adresser för internkommunikation. Genom att i din profil ställa in instrument kommer du per automatik med på tillhörande sändlistor. Alla medlemmar kan skicka mejl till alla sändlistor.

Adressen …går till …
medlemmar@gaso.sealla medlemmar
violin1@gaso.se
violin2@gaso.se
viola@gaso.se
cello@gaso.se
bas@gaso.se, kontrabas@gaso.se
flojt@gaso.se
oboe@gaso.se
klarinett@gaso.se
fagott@gaso.se
horn@gaso.se
trumpet@gaso.se
trombon@gaso.se
tuba@gaso.se
slagverk@gaso.se
medlemmar med respektive instrument
strak@gaso.sestråk (violin1, violin2, viola, cello, bas)
cellobas@gaso.secello och bas
trablas@gaso.seträblås (flojt, oboe, klarinett, fagott)
brass@gaso.se
bleckblas@gaso.se
bleckblås (horn, trumpet, trombon, tuba)
blas@gaso.setrablas och brass/blackblas
styrelsen@gaso.sealla styrelseledamöter (inkl dirigenten)
kassor@gaso.sekassören
besattningsansvarig@gaso.se
besattning@gaso.se
besättningsansvarig
dirigent@gaso.sevår dirigent såklart

Så om du i din profil ställer in att du spelar trumpet så är du med på sändlistan trumpet@gaso.se, och då får du även alla mejl som går till bleckblas@gaso.se, brass@gaso.se, blas@gaso.se och medlemmar@gaso.se.

Stadgarna