Tisdagsrep

Datum/Tid
2021-06-15 kl 19:00 - 21:30

Plats
Hvitfeldtska södra aulan


Stämton ges kl. 19:00. Kom i god tid för att hjälpa till med “dukningen”.

Paus ca 20:15.

P.g.a. pandemin ordnar vi inget gemensamt fika, men det finns te och kaffe. Ta gärna med egen mugg!