Styrelsemöte

Datum/Tid
2023-09-05 kl 18:00 - 19:00

Plats
Studenternas hus (STUDS)


  • Förfrågan dataspel (2023-06-07)
  • Förfrågan Valentine Bouchaud, pianokonsert
  • Utrymme på Dropbox ökat med 500 MB
  • Repertoar, se mejl från Philip 18/7
  • Höstschemat
  • höstkonsert till hemsidan
  • Actionlistan
  • Uthämtning av kort för 16/9: 11/9 kl 12-14