Lördagsrep

Datum/Tid
2022-02-05 kl 10:00 - 12:30

Plats
Studenternas hus (STUDS)


med reducerad besättning, 20 pers enligt enkäten på Framadate.