Genrep

Datum/Tid
2021-10-22 kl 18:30 - 21:00

Plats
Oscar Fredriks kyrka


Generalrepetition inför konserten den 23/10

Kyrkan är öppen från 18:00. Kom i god tid så du kan hjälpa med dukningen.

Repordning:

Mozart
Glière
Grieg (inte före kl 20:00)

Idag blir det inget samordnat fika. Ta med eget om du vill.